usuwanie awarii kanalizacji

POGOTOWIE KANALIZACYJNE WARSZAWA

UDRAŻNIANIE KANALIZACJI WARSZAWA

Kanały kanalizacji będące w normalnej eksploatacji wymagają bieżącej konserwacji. Udrażnianie mechaniczne jest najpopularniejszą formą utrzymywania czystości kanalizacji. Ta metoda czyszczenia kanalizacji sprawdza się szczególnie szczególnie w instalacjach wewnętrznych, gdzie występują zatory z tłuszczy, szmat papierów itp. Również przyłącza do budynków oraz instalacje zewnętrzne mogą być czyszczone tym sposobem. Dużą zaletą pracy przepycharek mechanicznych jest możliwość pracy w warunkach zimowych w temperaturze ujemnej.
Udrażnianie kanalizacji wewnętrznej – usługa polegająca na mechanicznym usuwaniu zatorów odpływów ze zlewów, kratek podłogowych i innych urządzeń sanitarnych.

Udrażnianie mechaniczne pionów kanalizacji wewnętrznej w budynkach wielokondygnacyjnych polega na usuwaniu narostów tłuszczowych ze ścian rur pionowych kanalizacji sanitarnej oraz nagromadzonych osadów powstałych na skutek używania detergentów, a także osadzającego się kamienia i zanieczyszczeń. Sprężyny elektryczne dają możliwość skutecznego likwidowania blokad pionów powstałych w wyniku nagromadzenie odpadów z gałęzi i liści zalegających na dachu budynku.
Najpopularniejszy sposób na utrzymanie w czystości rur, stosowany powszechnie przy obsłudze instalacji zewnętrznych. Metoda hydrodynamiczna pozwala na skuteczne usuwanie ze ścianek rury osadów oraz przesuwanie ich do studzienki w celu wybrania. Przy zastosowaniu metody ciśnieniowej możemy dokładnie przygotować instalację np. do inspekcji lub naprawy. Bardzo istotne jest dobranie odpowiednich parametrów pracy (wydajność wody przy ciśnieniu roboczym) pompy ciśnieniowej urządzenia oraz rodzaju głowicy roboczej, do średnic czyszczonych rur i rodzaju zanieczyszczeń. Właściwe końcówki robocze oraz parametry maszyny pozwolą na usuwanie nawet bardzo twardych osadów np. korzeni, skamieniałego piachu, korków ze szmat itp.
Woda płynąca pod dużym ciśnieniem z głowicy węża uderza o ścianki rury kanalizacyjnej powodując odrywanie się zanieczyszczeń od perforacji kanału. Strumień wody skierowany jest równocześnie w kierunku przeciwnym, a więc zanieczyszczenia spływają do osadnika, skąd wybierane są za pomocą rury ssawnej.
Podobnie usuwa się wszystkie rodzaje nieczystości z separatorów oraz łapaczy błota i oleju wykorzystując samochody ciśnieniowe kombinowane.