Niedrożna kanalizacja

Niedrożna kanalizacja- problemy z kanalizacją
Jak każda instalacja, tak i instalacja kanalizacji potrafi odmówić posłuszeństwa. Powody mogą być różne, źle wykonana instalacja, uszkodzenie rury, złe spadki, czy po prostu zbyt wrzucanie do kanalizacji różnych przedmiotów. Co robić?

Czasem w przypadku zapchania się odpływu kanalizacyjnego,  wystarczają domowe metody na udrażnianie rur, czasem popularny “kret”, czy podobne środki.

Znalezione obrazy dla zapytania przepychaczka do kibla

Uważam że posiadanie prostej ręcznej przepychaczki w domu nie zaszkodzi, można takie urządzenia kupić za kilka- kilkanaście złotych  i schować w szafce na czarna godzinę.  Przyrząd szczególnie pomocny jest do udrożnienia syfonów, czy niewielkich korków blisko odpływu.

Czasem to nie pomaga i trzeba sięgnąć po cięższą amunicję i skorzystać z tkz ręcznej sprężyny do kanalizacji. Spirala do przepychania rur  jest niezastąpiona w przypadku poważniejszych zatorów. Spirala, inaczej zwana sprężyną to zawinięty w spiralę drut stalowy o różnej długości. Osiąga długość od 1,5 do 40 metrów. W zależności od miejsca zatoru stosuje się jego różną długość. Natomiast jej grubość dobiera się w zależności od średnicy rury . Z jednej strony posiada korbę, a z drugiej ostrą końcówkę. Największą zaletą spirali jest to, że nadaje się właściwie do przepychania każdej instalacji kanalizacyjnej.  Wydaje się to proste, wsadzić sprężynę w rurę zakręcić parę razy i po sprawie, ale tak nie jest.

Znalezione obrazy dla zapytania spirala do udrażniania rur

Należy pamiętać, że spirali nie powinny używać osoby, które nie mają w tym doświadczenia. Sprężyny należy używać z wyczuciem, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia ze starą, zarośniętą, czy  zniszczoną instalacją kanalizacyjną. W większości przypadków do udrożnienia rur potrzebne są dwie osoby. Jedna z nich wkłada sprężynę do odpływu i przytrzymuje, natomiast druga wkręca ją za pomocą korby.  Po udrożnieniu kanalizacji wyjmuje się sprężynę kręcą korbą w odwrotnym kierunku. Do udrożnienia  ręcznego kanalizacji , oprócz posiadania dobrej kondycji należy posiadać sprężynę o odpowiedniej średnicy.

Sprężyna o średnicy 6mm nadaje się do głównie do odpływów 25-32mm

Sprężyna o średnicy 8mm nadaje się do odpływów 32-50mm

Sprężyna o średnicy 10mm nadaje się do  odpływów 32-65mm

Sprężyna o średnicy 12mm nadaje się  do odpływów 40-75mm

Sprężyna o średnicy 16mm nadaje się  do odpływów 50-100mm

Sprężyna o średnicy 20mm nadaje się do udrażniania przykanalików o średnicy do 160mm

Zastosowanie zbyt małej średnicy sprężyny bardzo utrudnia skuteczne przetkanie kanalizacji, ale także może spowodować zasupłanie sprężyny w rurze, co często wiąże się z koniecznością prucia ścian i stropów itd.

Jak sprawdzić który odcinek kanalizacji się zapchał?

Pierwszym etapem jest ustalenie, z których urządzeń sanitarnych woda ma swobodny odpływ. Jeśli woda zablokowana jest rura  w kuchni przy zlewie, a swobodnie odpływa z łazienki, możemy spokojnie przyjąć że jest to jedynie problem wewnętrzny w zlewie lub przyłączu zlewu do pozostałej części instalacji. Przeważnie instalację kanalizacyjną projektuje się tak, że ostatnim urządzeniem przed odpływem do studni bądź pionu kanalizacyjnego jest wc, ponieważ jego odpływ znajduje się najniżej ze wszystkich odpływów (o ile nie ma prysznica).  Jeśli woda nie schodzi z ostatniego urządzenia sanitarnego to zapchany jest odcinek do odpływu kanalizacyjnego, pion  lub sam odpływ. Warto to sprawdzić  aby narazić instalację na uszkodzenie, a nas na dużo dobrej nikomu niepotrzebnej roboty.

Co zrobić gdy możemy poradzić sobie z awarią kanalizacji.

Powinniśmy zadzwonić po fachowców wyposażonych w profesjonalny sprzęt.

Do usuwanie zatorów stosuje dwie metody, metodę ciśnieniową (wuko) i mechaniczną (sprężyny elektryczne)
Urządzenia ciśnieniowe  typu WUKO powinny być stosowane  tylko i wyłącznie w instalacjach zewnętrznych (odpływach, pionach, studzienkach, przepompowniach), z uwagi na duże ciśnienie wody  która mogła by przelać się przez urządzenia sanitarne. Specjalny zbrojony wąż z końcówką z dyszą rotacyjną i dyszami bocznymi doskonale nadaje się do rozbijania miękkich zatorów, zatorów tłuszczowych, z piasku itd. Wąż samoczynnie porusza się do przodu napędzany sprężoną wodą wydostającą się z dysz pod ciśnieniem nawet do 250 bar.

dysza do kanalizacji

Czy przepychanie ciśnieniowe  jest bezpieczne, w zasadzie tak, choć działanie dużych sił hydrodynamicznych spowodowanych strumieniem wody o wysokim ciśnieniu może spowodować uszkodzenie popękanej  lub zniszczonej instalacji odpływowej.  Trzeba pamiętać aby zawsze powiadomić specjalistę o stanie swojej instalacji.

 

Sprężyny elektryczne

Udrażnianie kanalizacji mechaniczne, tzw. przepychanie rur to powszechna forma dbania o przepustowość i czystość głównie w instalacjach wewnętrznych, gdzie dochodzi do zatkania  instalacji. Sprężynami elektrycznymi mogą mieć zastosowanie także do przyłącza do budynków oraz instalacji zewnętrznych. Ważnym atutem przy używania maszyn mechanicznych wykonując udrażnianie rur przy obsłudze instalacji zewnętrznych, jest możliwość pracy w warunkach zimowych w temperaturze ujemnej. W udrażniarkach mechanicznych zależności od średnicy rury kanalizacyjnej stosowane są spirale różnego rozmiaru 8mm lub 32mm. Sprężyna posiadają wymienną końcówkę, która w zależności od typu zapchania oraz średnicy rury jest dowolnie zmieniana .

korek w kanalizacji

Specjalistyczne końcówki o średnicy od 16mm do 80mm pozwalają na szybkie i długotrwałe przepchnięcie kanalizacji o średnicy od 40 do 250mm. Spirala, najczęściej zakończona „zębem”, docierając do zatoru, powoli albo go kruszy, albo rozdrabnia, albo przynajmniej zmniejsza jego spoistość. Sam fakt, że narzędzie to ma kształt spirali, sprzyja tylko gromadzeniu większych ilości energii, które są uwalniane po tym, jak ostrze spirali zaklinuje się o zatorze. Wtedy dochodzi do oderwania „czopu” i częściowego odzyskania drożności. Po kilkukrotnym powtórzeniu czynności, można w ten sposób usunąć praktycznie każdy typ zatoru. Spirala doskonale radzi sobie również z zanieczyszczeniami nieorganicznymi (można  przepychać  rury zatkane kawałkami cegieł i zaprawy), a także wycinać korzenie.

Wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń

Wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń

Pomagamy usunąć wodę z pomieszczeń, wykopów, stawów, garaży

Gdy nagle pęknie rura wodociągowa,  wybije kanalizacja, nadejdzie wielka ulewa i zaleje piwnicę, garaż, magazyny lub inne pomieszczenie, nasza firma pomoże Państwu usunąć wodę, czy ścieki.

W ramach naszych usług wypompujemy wodę i ścieki  na terenie Warszawy i okolic. Wypompowujemy zarówno wodę czystą jak i brudną, ścieki oraz szambo z  pomieszczeń, stawów, oczyszczalni ścieków. Nasze usługi realizujemy  za pomocą wysokowydajnych pomp spalinowych i elektrycznych, usuwamy awarię wodociągowe i kanalizacyjne, udrażniamy zapchane rury.

Podobny obraz

Wypompowywanie wody i ścieków

Oferujemy :
– Wypompowywanie wody, ścieków z zalanych piwnic
– Wypompowywanie wody ścieków z domów
– Wypompowywanie wody z biur i laboratoriów
– Wypompowywanie wody z zalanych magazynów
– Wypompowywanie wody z garaży podziemnych
– Wypompowywanie wody z wykopów
– Wypompowywanie wody z szybów windowych
– Wypompowywanie wody z oczek wodnych
– Wypompowywanie wody z stawów

 

Znalezione obrazy dla zapytania Čerpání vody z garáže

Usuwamy awarie wodociągowe oraz awarię kanalizacyjne, oferujemy przepychanie  niedrożnej kanalizacji sanitarnej,  deszczowej, technologicznej.

W ramach swoich usług  odbudowujemy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, prowadzimy wymianę gruntu, zagęszczamy teren po awariach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Posiadamy wysoko wydajne spalinowe pompy szlamowe, pompy elektryczne, pompy do szamba, spalinowe agregaty prądotwórcze, oświetlenie do pracy w nocy, naszymi pompami możemy pompować wodę aż do poziomu ok 3mm, do dokładnego osuszania posiadamy  odkurzacze przeznaczone do usuwania wody z pomieszczeń.

Wypompowywanie wody i ścieków tel 505 697 600

wypompowywanie wody Warszawa, wypompowywanie wody z garaży, wypompowywanie wody z piwnic, wypompowywanie wody z wykopów, usuwanie wody z piwnic, pompowanie wody Warszawa

jak zacząć budowę przyłacza

Pierwszym zadaniem inwestora jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych budowy przyłącza wodociągowego w lokalnym zakładzie wodno-kanalizacyjnym. We wniosku należy podać szacowaną ilość wody, jaka będzie pobierana z sieci. Zazwyczaj ilość wody określa się na zasadzie wykorzystania obiektu, podajemy że woda będzie wykorzystywana np. na potrzeby domu jednorodzinnego. Można też jednak określić planowane zużycie w dokładniejszy sposób np. 0,6 l na sekundę, czy 300 l na dobę. Dalsze prace inwestora w procesie budowy przyłącza zależy już od lokalnych uwarunkowań.

Sposoby projektowania i realizacji przyłącza wody do budynku są zależne od wielkości miejsca, w którym ma być ono realizowane. Najłatwiej realizuje się przyłącza wody na terenach wiejskich i osiedlach, dla których zakładany jest nowy wodociąg. Problemy projektowania i realizacji przyłącza wody w dużej aglomeracji miejskiej są bardziej skomplikowane.

Zgodnie z prawem inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalającej na realizację przyłącza domowego:

  • na podstawie zgłoszenia (podstawa art. 30. ust. 1a w związku z art. 29. ust. 1 pkt 20.),
  •  bez zgłoszenia (podstawa art. 29a).

Realizując przyłącze wodno-kanalizacyjne na podstawie zgłoszenia budowy do miejscowego organu architektoniczno- budowlanego, w zgłoszeniu tym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich realizacji. Do druków zgłoszenia należy ponadto dołączyć odbitki ksero następujących dokumentów:

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
odpowiednie szkice lub rysunki,
pozwolenia i opinie, wymagane odrębnymi przepisami,
projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta mającego odpowiednie uprawnienia budowlane.
Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych, gdyż termin 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia jest przewidziany na ewentualne wniesienie sprzeciwu przez zainteresowane strony, w drodze decyzji do złożonego zgłoszenia. Po zakończeniu budowy, inwestor powinien złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu (przyłącza) oraz zgodnie z art. 57. Prawa budowlanego, dołączyć do niego:

oryginał dziennika budowy (jeżeli taki jest wymagany),
oświadczenie kierownika budowy, obejmującego stwierdzenie zgodności wykonania obiektu budowlanego (przyłącza) z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę (zgłoszenia) oraz przepisami, a także oświadczenia o doprowadzeniu do należytego porządku terenu budowy,
protokoły badań, i sprawdzeń,
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Istnieje też ścieżka wykonania przyłącza  zgodnie z  art. 29a Prawo budowlane która daje inwestorowi możliwość realizacji przyłączy domowych bez zgłoszenia (do właściwego urzędu architektoniczno-budowlanego). Mimo braku zgłoszenia, zobowiązuje jednakże inwestora do wykonania na odpowiedniej mapie planu sytuacyjnego z naniesionym przyłączem. Do wykonania tego planu mają zastosowanie przepisy Prawa geodezyjno-kartograficznego , a dla przyłącza wody i kanalizacji dodatkowo przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków .

 

przyłacze utrzymanie

Realizację budowy przyłączy do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości/obiektu do sieci wodno-kanalizacyjnej, a po połączeniu z istniejącą siecią wodociągową i kanalizacyjnej ponosi ona odpowiedzialność za ich niezawodne działanie.

Kwestie te reguluje art. 15 ust. 2-3 i art. 5 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne stanowi własność Odbiorcy usług, który poniósł koszty ich budowy.

Art. 15 ust. 2 Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia wodomierzowego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Art. 15 ust. 3 Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego – odbiorca usług.

Kwestie rozdziału granic eksploatacyjnych (kompetencyjnych) pomiędzy Odbiorca Usług a Przedsiębiorstwem reguluje umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Art. 5 ust. 2 Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

Warto pamiętać, że instalacja kanalizacyjna i wodociągowa nie należy do inwestora. Po wykonaniu przyłącza wodnego inwestor musi przekazać je dostawcy mediów. Zasady odbioru przyłącza są określone w umowie i nie powinny wiązać się z żadnymi opłatami. Zakład wodno-kanalizacyjny będzie od tej pory odpowiadał za stan i eksploatacje przyłącza (od zaworu głównego umieszczonego za wodomierzem).
Instalacja kanalizacyjna może zostać w posiadaniu inwestora lub zostać przejęta przed zakład wodno-kanalizacyjny. W pierwszym przypadku dostawca mediów podpisuje z inwestorem umowę o użyczeniu przyłącza. Termin obowiązywania umowy jest kwestią indywidualną, ustalaną pomiędzy inwestorem, a zakładem. Warto pamiętać, że kanalizacja będzie konserwowana przez zakład i to on poniesie wszystkie koszty związane z jej eksploatacją i ewentualnym remontem

 

Przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Zasady przyłączenia budynków do sieci wodociągowej

Zasady przyłączenia budynku do lokalnego wodociągu są określone w decyzji o warunkach zabudowy, a o jego dokładnych warunkach technicznych, czyli miejscu wpięcia przyłącza,  czy zakresie niezbędnej rozbudowy sieci wodociągowej, decyduje regionalny zakład wodociągowy.

Jak uzyskać warunki techniczne rozbudowy sieci wodociągowej

Aby uzyskać  warunki rozbudowy, należy w zakładzie wodociągowym właściwym dla miejsca budynku, złożyć wniosek o przyłączenie budynku do sieci wodociągowej,  należy załączyć  aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową, wypis z rejestru gruntów oraz  potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością. Większy problem jest gdy  przyłącze musi przebiegać przez sąsiednie działki, bo starający się o jego budowę, inwestor musi uzyskać  pisemną a najlepiej  notarialną zgodę  właścicieli tych działek na przeprowadzenie przez ich działki sieci.
Warunki wydane przez zakład wodociągowy ważne są  dwa lata).  zawierają dokładny wykaz czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na korzystanie z wodociągu. Inwestor występujący do zakładu wodociągowego powinienotrzymać oświadczenie zakładu zapewniające o dostawie wody na działkę oraz projekt umowy na dostawę wody, umowa zostanie zawarta  po wykonaniu prac. Warunki techniczne wydane przez zakład wodociągowy są podstawą do sporządzenia projektu przyłącza  sieci wodociągowej.

Projekt przyłącza

Wykonanie projektu przyłącza – projekt wykonuje projektant mający stosowne uprawnienia , projekt musi być uzgodniony w Zespole Uzgadniania Dokumentacji (ZUD), a potem zatwierdzony przez urząd (gminny lub miejski) w celu  wydania pozwolenia na budowę. Projekt z uzgodnieniami jest ważny przez trzy lata.

zgłoszenie  rozpoczęcia prac

Planowane  rozpoczęcia budowy przyłącza trzeba  zgłosić w starostwie lub urzędzie gminy co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem przystąpienia do robót. W urzędzie trzeba złożyć projekt zagospodarowania działki, opis techniczny instalacji i wymagane uzgodnienia. Gdy w ciągu 30 dni nie otrzyma się decyzji o sprzeciwie, można rozpocząć budowę przyłącza. Nadzór nad budową przyłacza  będzie sprawował inspektor przydzielony przez zakład wodociągowy.
Przed rozpoczęciem prac przy budowie przyłącza, a także po ich zakończeniu konieczna jest wizyta geodety, najpierw w celu wytyczenia trasy przebiegu przyłącza,po zakończeniu budowy w celu sporządzenia tak  inwentaryzacji powykonawczej, w celu naniesienia na projekcie  ewentualnych odchyleń przebiegu instalacji.
Najłatwiej mają inwestorzy w gminach, gdzie całość spraw przejmuje na siebie lokalny zakład wodociągowy. Gminne wodociągi zwykle wykonują przyłącza szybciej niż firmy zewnętrzne, którym zlecimy to osobiście, choćby ze względu na konieczność uzyskiwania wymaganych pozwoleń i uzgodnień.
Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem przyłącza, ale przed zasypaniem wykopu inspektor z zakładu wodociągowego sprawdzi, czy wszystko zostało zrobione zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi projektem i sztuką budowlaną, zostaje to  potwierdzone  protokołem odbioru przyłacza. Protokół jest podstawą do uruchomienia przyłącza i zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę między zakładem wodociągowym a właścicielem nieruchomości.