Gdańsk Sopot Gdynia Banino Chwaszczyno Rumia Kosakowo Tuchom Bojano
przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

Przyłącza do budynków

Gdańsk ⭐ Sopot ⭐ Gdynia

Witamy na naszej stronie

Nasza firma zajmuje się od wielu lat podłączaniem budynków do sieci wod-kan oraz gazu i energii elektrycznej na terenie Trójmiasta i województwa Pomorskiego.

Oferujemy kompleksową realizację inwestycji - zapewniamy pełną obsługę geodezyjną oraz projektową dzięki czemu cały proces wykonania uzbrojenia terenu przebiega bardzo szybko i sprawnie.

Zapraszamy do współpracy inwestorów prywatnych oraz firmy - gwarantujemy udaną współpracę.
Image
Gdańsk Sopot Gdynia

Oferta naszej firmy :

Image

Przyłącza wod-kan

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne
Wykonanie wcinki do wodociągu
Kanalizacja deszczowa
Układanie rur kanalizacyjnych
Wykonywanie drenaży
Montaż studzienek kanalizacyjnych
Przepompownie
Image

Projekty przyłączy

Nadzory budowlane inwestycji
Pełna obsługa geodezyjna
Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne
Nadzór inwestorski
Kosztorysowanie robót
Projektowania centralnego ogrzewania
Odbiory techniczne
Image

Przyłącza gazowe

Wykonanie projektu przyłącza gazowego
Przygotowanie dokumentacji i pozwoleń
Pozyskanie warunków technicznych
Wykonanie instalacji gazowej
Kontrola stanu szczelności instalacji
Modernizacja sieci
Odbiór techniczny
Image

Geodezja

Wykonanie map na cele projektowe
Inwentaryzacja przyłączy do budynku
Wytyczenie infrastruktury podziemnej
Aktualizacja mapy
Geodezyjna obsługa inwestycji
Nadzór
Image

Prace ziemne

Wykopy pod przyłącze
Usługi koparką
Wykopy pod szamba
Montaż zbiornika na deszczówkę
Budowa sieci wod-kan
Lokalizacja infrastruktury podziemnej
Image

Przyłącza elektryczne

Dokumentacja do zakładu energetycznego
Wykonywanie przyłączy budowlanych
Montaż złącz kablowych
Stawianie skrzynek energetycznych
Instalacje elektroenergetyczne
Pomiary elektryczne

Procedura wykonania przyłącza

Aby podłączyć media do budynku , należy przejść całą procedurę wymaganą przez zakład wodociągów i kanalizacji , spółkę gazowniczą czy zakład energetyczny obsługujący dany rejon. Zlecając nam uzbrojenie terenu nie musisz się o nic martwić - wykonamy potrzebną dokumentację i zgłosimy ją do odpowiednich urzędów.

Warunki techniczne

1.Należy zgłosić do biura obsługi klienta wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci.Wnioski wypełniamy na otrzymanych drukach.

Mapa geodezyjna

2.Po otrzymaniu warunków technicznych przyłącza należy pozyskać ze starostwa mapę geodezyjną nieruchomości z naniesionym uzbrojeniem podziemnym.

Prace projektowe

3.Projektant sieci wykonuje projekt przyłącza na podstawie mapy geodezyjnej i warunków technicznych.Gotowy projekt po zatwierdzeniu przez ZUD należy złożyć w zakładzie wodociągowym,który wydaje zgodę na wykonanie przyłącza.

Przyłącze + odbiory

4.Kiedy mamy już pełną dokumentacje i zgody,przystępujemy do realizacji (prace ziemne,wykonanie wcinki do wodociągu itp.)Po wykonaniu prac inspektor techniczny,wykonuje odbiór i sporządza protokół końcowy,który potwierdza prawidłowe wykonanie instalacji.
Referencje

Opinie naszych klientów