usuwanie awarii kanalizacji

Naprawa kanalizacji

Podczas eksploatacji sieci kanalizacyjnej w sposób naturalny, w wyniku błędów montażowych, czy też w związku z  zastosowania złej jakości materiałów mogą występować na  nich awarię. Ważne jest, aby w przypadku wystąpienia awarii sieci kanalizacyjnej usunąć przyczynę awarii, oraz nie doprowadzić do dalszych uszkodzeń. W porę podjęta reakcja serwisowa pozwoli na wyeliminowanie dalszych awarii kanalizacji , oraz zmniejszy konsekwencje zaistniałych usterek i ułatwi planowanie działań prowadzących do odnowy przewodów kanalizacyjnych. Występowanie awarii sieci kanalizacyjnej uzależnione jest w znacznym stopniu od jakości montażu sieci, zastosowanego materiału i technologii, warunków wodno-gruntowych, korozji, a także procesów starzenia sieci kanalizacyjnej.

 

Usuwamy:

– Osady występujące w sieciach kanalizacyjnych metodą WUKO

– Przeszkody w przepływie ścieków czyszczenie kanalizacji wuko

– Nieszczelności w przewodach kanalizacyjnych kamerowanie kanałów

– Uszkodzenia obniżające nośności konstrukcji przewodów kanalizacyjnych

– Uszkodzenia rurociągów, pęknięcia, wgniecenia przewodów kanalizacyjnych

– Poprzeczne przemieszczenia rur oraz podłużne rozsunięcie przewodów kanalizacyjnych

– Uszkodzenie, zapadnięcie studzienek kanalizacyjnych, kinet, komór kanalizacyjnych

     

Oferujemy:

– Inspekcje i sprawdzanie stanu sieci kanalizacyjnych

– Przeglądy systemu kanalizacji za pomocą kamer inspekcyjnych

– Czyszczenie systemów kanalizacji pompami WUKO  

– Czyszczenie kanalizacji w garażach podziemnych

– Czyszczenie przykanalików

wuko Warszawa

     

Wystąpienie awarii przewodów kanalizacyjnych wiąże się z poważnymi konsekwencjami, zaburzającymi prawidłową pracę sieci kanalizacyjnych, dlatego należy podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn awarii kanalizacji. Dlatego też oferujemy usługę kamerowania kanałów kamerą tv, dzięki kamerowaniu, można wykonać dokładną inspekcję kanalizacji i odnaleźć powód awarii. Przydatne jest to szczególnie w przypadku powtarzających się awarii kanalizacji, których przyczyną ciężko ustalić w inny sposób.

 kamerowanie kanalizacji Warszawa

usuwanie awarii kanalizacji:  505 697 600, 503 892 901

kamerowanie kanalizacji Warszawa, czyszczenie kanalizacji WUKO