usuwanie awarii kanalizacji

Naprawa kanalizacji

Podczas eksploatacji sieci kanalizacyjnej w sposób naturalny,  w wyniku błędów montażowych, czy też w związku z  zastosowania złej jakości materiałów mogą występować na  nich awarię. Ważne jest, aby w przypadku wystąpienia awarii sieci kanalizacyjnej usunąć przyczynę awarii, oraz nie doprowadzić do dalszych uszkodzeń. W porę podjęta reakcja serwisowa pozwoli na wyeliminowanie dalszych awarii kanalizacji , oraz zmniejszy konsekwencje zaistniałych usterek i ułatwi planowanie działań prowadzących do odnowy przewodów kanalizacyjnych. Występowanie awarii sieci kanalizacyjnej uzależnione jest w znacznym stopniu od jakości montażu sieci, zastosowanego materiału i technologii, warunków wodno-gruntowych, korozji, a także procesów starzenia sieci kanalizacyjnej.

 

Usuwamy:

– Osady występujące w sieciach kanalizacyjnych metodą WUKO

– Przeszkody w przepływie ścieków czyszczenie kanalizacji wuko

– Nieszczelności w przewodach kanalizacyjnych kamerowanie kanałów

– Uszkodzenia obniżające nośności konstrukcji przewodów kanalizacyjnych

– Uszkodzenia rurociągów, pęknięcia, wgniecenia przewodów kanalizacyjnych

– Poprzeczne przemieszczenia rur oraz podłużne rozsunięcie przewodów kanalizacyjnych

– Uszkodzenie, zapadnięcie studzienek kanalizacyjnych, kinet, komór kanalizacyjnych

     

Oferujemy:

– Inspekcje i sprawdzanie stanu sieci kanalizacyjnych

– Przeglądy systemu kanalizacji za pomocą kamer inspekcyjnych

– Czyszczenie systemów kanalizacji pompami WUKO  wuko Warszawa

     

Wystąpienie awarii przewodów kanalizacyjnych wiąże się z poważnymi konsekwencjami, zaburzającymi prawidłową pracę sieci kanalizacyjnych, dlatego należy podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn awarii kanalizacji.  kamerowanie kanalizacji Warszawa

usuwanie awarii kanalizacji:  505 697 600, 503 892 901

kamerowanie kanalizacji Warszawa, czyszczenie kanalizacji WUKO