oferta

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

Kompleksowo wykonujemy przyłącza i sieci wodociągowe, oraz przyłącza i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, komercyjnych. Dzięki specjalistom z branży wodno – kanalizacyjnej szybko i sprawnie wykonujemy każde zadanie.

Nasza firma oferuje:
– wykonanie i uzgodnienie  projektów przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w uzgodnieniu  z zakładem wodociągowym 
– pomoc w uzyskaniu  niezbędnych  uzgodnienia, zaświadczenia, pozwolenia w urzędach: MPWiK, ZUDP Warszawa ZDM (zajęcie pasa drogowego, projekt organizacji ruchu), uzgodnienie prac z  Wojewódzkim Konserwatorem  Zabytków, z rzeczoznawcą  p.poż oraz w złożeniu wniosku (zgłoszenia) i uzyskanie pozwolenia na budowę (zaświadczenia o braku sprzeciwu) w wydziale architektury.
– wykonanie wcinek w istniejącą sieć wodociągową i kanalizacyjną
– budową i rozbudową sieci kanalizacyjnych i wodociągowych z wykorzystaniem różnych materialów
– rozbudową podziemnych instalacji wodno-kanalizacyjnych, montaż hydrantów, zasów.
– nadzorami nad wykonaniem instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
usuwanie awarii  wodociągowych

usuwanie awarii kanalizacji
– wymiana i przebudowa istniejacych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, wymiana starych przyłączy na nowe, usuwanie szkód w infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej po awariach
monitoring i kamerowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
czyszczenie kanalizacji
udraznianie kanalizacji
– inspekcja sieci kanalizacyjnej
wypompowanie wody z zalanych piwnic, magazynów, wykopów 

W zależności od wymagań lokalnych zakładów wodociągowych, wykonujemy wodociągi z rur PCV, rur PEHD, rur żeliwnych sferoidalnych, sieci i przyłącza kanalizacyjne z rur PCV lub kamionkowych.  Wykonujemy przyciski i przewierty pod drogami, rowami torami itp.